Utleie av våre lokaler
kan skje på følgende måter:


Lokale kan leies til private arrangementer. Leieprisen inkluderer vask av lokalet, men du må selv stå for mat, oppdekking, servering og rydding.

Kontaktperson utleie:
Grethe Ausland - 91 55 10 13
Mail: bakkegata16@gmail.com