Forsiden
.....................................................................
Nyheter
.....................................................................
Katakombene
.....................................................................
Historie
.....................................................................
Samlinger
.....................................................................
Møtekalender
.....................................................................
Medlemsinfo
.....................................................................
Kontakt / bli medlem
.....................................................................

Styret

STYRET I LUNDETANGEN BRYGGERIS VENNER

I 2022 består styret av følgende personer:

Stilling Navn Telefon E-post
Leder: Paal Skaate 40 49 34 00 paal.skaate@cary.no
Nestleder Grethe Ausland 91 55 10 13 bakkegata16@gmail.com
Sekretær: Inger Lise Lorange Lunde 91 56 73 74 ingerliselorangelunde@gmail.com
Kasserer: Jorunn Svennson 90 16 98 15 jorunn.svensson@gmail.com
Styremedlem: Hans Jan Seland 90 54 56 63 h-seland@online.no
Styremedlem: Wenche Andreassen  - wencanto@online.no
Styremedlem 1. representant
fra Aaas Bryggeri
   
Varamedlem
til styret:
Tom Svennson
90 16 98 14


Museeumskomite

Kristoffer H. Skaate

Ansvarlig for medlemsregister
Jorunn Svennson

Revisorer:
Helge Bergan og Astrid Simonsen

Valgkomite:
Jan Ove Fjellstad og Cato Ausland