Forsiden
.....................................................................
Nyheter
.....................................................................
Katakombene
.....................................................................
Historie
.....................................................................
Samlinger
.....................................................................
Møtekalender
.....................................................................
Medlemsinfo
.....................................................................
Kontakt / bli medlem
.....................................................................

Styret

STYRET I LUNDETANGEN BRYGGERIS VENNER

I 2014 består styret av følgende personer:

Stilling Navn Telefon E-post
Leder: Paal Skaate 40 49 34 00 paal@ruterknekt.no
Nestleder Grethe Ausland 91 55 10 13 gausland@broadpark.no
Sekretær: Inger Lise Lunde 91 56 73 74 il-lund@online.no
Kasserer: Jorunn Svennson 90 16 98 15 jorsve@frisurf.no
Styremedlem: Hans Jan Seland 90 54 56 63 h-seland@online.no
Styremedlem: Kristoffer H. Skaate 41 62 63 06 krhskaate@hotmail.com
Styremedlem 1 representant
fra Aaas Bryggeri
   
Varamedlem
til styret:
Tom Svennson
Wenche Løken Svendsen
90 16 98 14
.

wenchesvendsen@live.no


Museeumskomite

John Berge
Kristoffer H. Skaate

Ansvarlig for medlemsregister
Jorunn Svennson

Revisorer:
Helge Bergan og Astrid Simonsen

Valgkomite:
Torgeir Aarhus, Jan Ove Fjellstad og Cato Ausland